Takashi Murakami

Dokuro Silver by Takashi Murakami

£5,355.00

View Piece